DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2019-01-23
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.2.2019
Termin składania ofert 2019-02-05 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

2_19_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-01-23

2_19_SIWZ_2019-01-23

 

2_19_Opis_przedmiotu_zamówienia_2019-01-23

 

2_19_zestawienie_cenowe_2019-01-23

2_19_wersja_edyt_zał_2019-01-23

  

2_19_pyt_i_odp_2019-01-24

  

2_19_pyt_i_odp_2019-01-29

2_19_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2019-01-29

 

 

2_19 zbiorcze zestawienie ofert 2019-02-05

 

2_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-02-26

 

 

2_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-04-18

 

2_19_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-06-04

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :