DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. Drukuj Email
z dnia: 2019-01-03
Nazwa zadania Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71.30.00.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.105.2018
Termin składania ofert 2019-01-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

105_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2019-01-03

105_18_SIWZ_2019-01-03

105_18_OPZ_2019-01-03

105_18_Dokumentacja_2019-01-03

105_18_wersja_edyt_zał_2019-01-03

 

 

105_18 zbiorcze zestawienie ofert 2019-01-15

 

105_18_ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019-02-05

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :