DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

I. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic informacyjno-nawigacyjnych z montażem dla projektu pn. „"Od Frydland do zamku Czocha"” realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Lub/i* II. Wykonanie 22 szt. znaków E-10 z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-16
Nazwa zadania 1. Wykonanie 10 szt. wolnostojących tablic, stanowiących system nawigacji i informacji z kodami QR wraz z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2. Wykonanie 22 szt. wolnostojących znaków E - 10, z montażem dla projektu pn.: "Od Frydland do zamku Czocha" realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2018-11-23 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie o cenę
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

 

Opis przedmiotu zamówienia

Propozycja cenowa

Wzór umowy

  Zapytanie ofertowe

  Propozycja cenowa - wersja edytowalna

  Zestawienie znaków

  Informacja o wyborze wykonawcy

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :