DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2018-11-09
Nazwa zadania Prace projektowe dla zadania pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od km 53+250 do km 54+000 z zabezpieczeniem osuwiska k. miejscowości Cerekwica. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.90.2018
Termin składania ofert 2018-11-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

90-18 Ogloszenie o zamowieniu

90-18 SIWZ

90-18 SIWZ

OPZ_Cerekwica

Obrazy

  90-18 Ogloszenie o zmianie ogloszenia

90-18 Zmiana SIWZ 14-11-2018

OPZ zmiana 14-11-2018

  zbiorcze zestawienie ofert

 

90-18 Ogloszenie o wyborze

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :