DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1 Drukuj Email
z dnia: 2018-11-08
Nazwa zadania Wykonanie analizy statystyczno-wytrzymałościowej wraz z określeniem aktualnego stanu techniczno-użytkowego wskazanych mostów zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich dolnego śląska. CPV 71300000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy Ni.2720.91.2018
Termin składania ofert 2018-11-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

91_2018 siwz 08_11_2018

91_2018 ogloszenie o zamowieniu 08_11_2018

91_2018 opz 08_11_2018

91_2018 siwz wersja edytowalna 08_11_2018

91_2018 zmiana siwz 09_11_2018

91_2018 badania nosnosci z 2016 roku 09_11_2018

  91_2018 zbiorcze zestawienie ofert 16_11_2018

  91_2018 uniewaznienie postepowania 27_11_2018

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :