DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211400-8. Drukuj Email
z dnia: 2018-10-17
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych za drzewa usunięte z pasa drogowego dróg wojewódzkich. CPV 77211400-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.89.2018
Termin składania ofert 2018-10-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

89-18 Ogloszenie o zamowieniu

89-18 SIWZ

 

89_18 SIWZ

opz nasadzenia 2018

 

nasadzenia 2018 kosztorys ofertowy

nasadzenia 2018 liczba drzew do nasadzenia z podzialem na zadania

nasadzenia 2018 zestawienie decyzji dla wykonawcy

 

89-18 Uniewaznienie postepowania

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :