DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6 Drukuj Email
z dnia: 2018-09-18
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 7 zadań. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.82.2018
Termin składania ofert 2018-09-27 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-233, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

2720-82-2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2720-82-2018 SIWZ

2720-82-2018 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2720-82-2018 wykaz-do-wycinki

wykaz do wycinki jesień 2018 dla wykonawcy

82_2018 SIWZ_2018-09-18

 

 

82_2018-pyt-1-i-odp-zmiana_SIWZ_2018-09-24

82_2018-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-24-09-2018

82_2018-kalkulacja-ofertowa-2018-09-24

82_2018-wykaz-narzedzi-2018-09-24

 

  82_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-09-28

   

 

82_2018_ogloszenie_o_wyborze-zad-7-www

  

 

82_2018_ogloszenie_o_wyborze-zad-5-www

  

 

  82_2018_uniewaznienie-zad-2-www

  

 

82_2018_uniewaznienie-zad-3-www

 

 

   82_2018_ogloszenie_o_wyborze-zad-6-www

  

 

  82_2018_ogloszenie_o_wyborze-zad-1-www

 

 

  82_2018_ogloszenie_o_wyborze-zad-4-www-1

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :