DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-13
Nazwa zadania PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostów w ciągu DW 357 w km 35+104 oraz 35+162 wraz z remontem drogi w m. Nowogrodziec. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.84.2018
Termin składania ofert 2018-09-25 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

84_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-09-13

84_18_SIWZ_2018-09-13

84_18_OPZ_2018-09-13

84_18_Raporty_z_przeglądu_rozszerzonego_2018-09-13

84_18_wersja_edyt_zał_2018-09-13

 

 

84_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-09-25

 

84_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-10-09

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :