PFU dla zadania pod nazwą: Budowa oraz remont mostów w ciągu DW 364 w km 17+791 wraz z dostosowaniem układu drogowego w m. Lwówek Śląski. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2018-09-13
Nazwa zadania PFU dla zadania pod nazwą: Budowa oraz remont mostów w ciągu DW 364 w km 17+791 wraz z dostosowaniem układu drogowego w m. Lwówek Śląski. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.83.2018
Termin składania ofert 2018-09-25 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

83_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-09-13

83_2018 SIWZ 2018-09-13

83_OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2018-09-13

83_2018 RAPORT Z PRZEGLĄDU ROZSZERZONEGO

83_2018 załączniki do SIWZ 2018-09-13 edyt

 

 

83_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-09-25

 

 

83_2018 INFO_O WYBORZE 2018-10-17