DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj) Drukuj Email
z dnia: 2018-09-11
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 (formuła zaprojektuj i wybuduj)
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.78.2018
Termin składania ofert 2018-12-21 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

78_2018 siwz 11_09_2018

78_2018 siwz wersja edytowalna 11_09_2018

78_2018 ogloszenie o zamowieniu 11_09_2018

78_2018 materialy dodatkowe 11_09_2018

78_2018 JEDZ 11_09_2018

78_2018 zmiana ogloszenia 18_10_2018

78_2018 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 18_10_2018

78_2018 siwz wersja edytowalna 18_10_2018

78_2018 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 05_12_2018

78_2018 OPZ Piechowice-IK 05_12_2018

78_2018 zmiana ogloszenia 05_12_2018

78_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 21_12_2018

78_2018 uniewaznienie postepowania 13_02_2019

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :