DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania: Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Ciechanów – Góra wraz z obwodnicą Góry w zakresie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 km ok. 32 + 060 – 36 + 888 na odcinku Luboszyce – Ciechanów – jako kontynuacja budowy przepraw przez Odrę w formule „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”. CPV 71000000-8, 71247000-1, 71248000-8, 71310000-4, 71244000-0, 71313000-5. Drukuj Email
z dnia: 2018-09-10
Nazwa zadania Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2018
Termin składania ofert 2018-11-13 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 233, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

80_2018-ogloszenie-o-zamowieniu

80_2018-siwz

80_2018 siwz-06_09_2018-www-edyt

80_2018-jedz

80_2018-materiały-wyjsciowe-projektowanie-i-roboty-budowlane

PFU_projektowanie i roboty budowlane_ tj z dn_2018-03-16

  80_2018-opz

 

2720-80-2018-odpowiedzi-12-10-2018

2720-80-2018-zmiana-ogloszenia-12-10-2018

80_2018-umowa

 

2720-80-2018-odpowiedzi-i-zmiana-siwz-26-10-2018

2720-80-2018-zmiana-ogloszenia-26-10-2018

 

80_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-11-13

 

80_2018 Ogloszenie o wyborze 2019-01-31

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :