DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Cieszyce z podziałem na 3 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-08-31
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Cieszyce z podziałem na 3 zadania. CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.76.2018
Termin składania ofert 2018-10-16 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

76_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-08-31

76_18_SIWZ_2018-08-31

76_18_OPZ_z_załącznikami_2018-08-31

76_18_Wytyczne_ZUD_2018-08-31

76_18_JEDZ_2018-08-31

76_18_wersja_edyt_zał_2018-08-31

 

76_18_pyt_i_odp_2018-09-12

 

76_18_pyt_i_odp_2018-10-04

 

76_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-10-16

 

76_18_unieważnienie_postępowania_zad_3_2018-10-16

 

76_2018 INFO_O WYBORZE - ZADANIE 1 - 2018-11-15

76_2018 INFO_O WYBORZE - ZADANIE 2 - 2018-11-15

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :