Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 i 326 z podziałem na zadania Drukuj
z dnia: 2018-08-01
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 i 326 z podziałem na zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.73.2018
Termin składania ofert 2018-08-21 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

73_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-08-01

73_18_SIWZ_2018-08-01

73_18_OPZ_zad_1_2018-08-01

73_18_OPZ_zad_2_2018-08-01

73_18_wersja_edyt_zał_2018-08-01

 

73_18_UNIEWAŻNIENIE_POSTĘPOWANIA_2018-08-21