DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zadanie nr 1: Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. Zadanie nr 2: Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna- Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8. Drukuj Email
z dnia: 2018-07-18
Nazwa zadania Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2: Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.54.2018
Termin składania ofert 2018-08-08 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71-39-17-233, 71-39-17-166, 71-39-17-110
Załączniki

54_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

54_2018-SIWZ

54_2018-OPZ-zad-1

54_2018-OPZ-zad-2

54_2018-SIWZ-2018-07-18-edytowalna

 

54_2018 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2018-07-23

54_2018 ZMIANA SIWZ 2018-07-23

54_2018 SIWZ t_j_z dn_2018-07-23

54_2018 SIWZ t_j_z dn_2018-07-23 w_edyt

 

54_2018_ogłoszenie o wyborze_2018-08-31

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :