Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 i 326 z podziałem na zadania. Drukuj
z dnia: 2018-07-05
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 i 326 z podziałem na zadania. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.62.2018
Termin składania ofert 2018-07-18 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

62_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-07-05

62_18_SIWZ_2018-07-05

62_18_OPZ_zad_1_2018-07-05

62_18_OPZ_zad_2_2018-07-05

62_18_wersja_edyt_zał_2018-07-05

 

62_2018 ZADANIE 1 -UNIEWAŻNIENIE postępowania 2018-07-18

62_2018 ZADANIE 2 -UNIEWAŻNIENIE postępowania 2018-07-18