Prace projektowe dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm. CPV 71320000-7 Drukuj
z dnia: 2018-05-16
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w miejscowości Chełm. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.34.2018
Termin składania ofert 2018-05-29 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

zbiorcze zestawienie ofert

  34-18 Ogloszenie o zamowieniu

34-18 SIWZ

34-18 SIWZ

OPZ

Mapka

  34-18 Odpowiedzi na pytania od 1 do 7

34-18 Ogloszenie o wyborze