DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa z rozbudową ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach Śląskich w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 Drukuj Email
z dnia: 2018-05-16
Nazwa zadania Przebudowa z rozbudową ul. Cukrowniczej w Ząbkowicach Śląskich
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.47.2018
Termin składania ofert 2018-05-24 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

47_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-05-16

47_18_SIWZ_2018-05-16

47_18_Opis_z_załącznikami_2018-05-16

47_18_wersja_edyt_zał_2018-05-16

 

 

47_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-05-24

 

47_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-06-08

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :