Wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczną dla projektu: „Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)”, Drukuj
z dnia: 2018-05-15
Nazwa zadania
Rodzaj Usługi
Termin składania ofert 2018-05-23 15:00 Po Terminie
Typ postępowania zapytanie ofertowe
Osoba do kontaktu Magdalena Surwiłło
Tel./Fax 71 39 17 239
Załączniki

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zapytanie ofertowe

20_04_2018_Propozycja cenowa

20_04_2018_Załącznik nr 4_

Wzór umowy

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty