DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Cieszyce z podziałem na 2 zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-04-20
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Cieszyce z podziałem na 2 zadania. CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.44.2018
Termin składania ofert 2018-07-17 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

44_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-04-20

44_18_SIWZ_2018-04-20

44_18_opis_z_załącznikami_2018-04-20

44_18_STWiOR_2018-04-20

44_18_JEDZ_2018-04-20

44_18_wersja_edyt_zał_2018-04-20

 

44_18_odp_na_pyt_2018-05-29

44_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-05-29

44_18_SIWZ_2018-05-29

44_18_wersja_edyt_zał_2018-05-29

 

44_18_pyt_i_odp_2018-06-19

44_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-06-19

 

44_18_zmiana_SIWZ_2018-06-29

44_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-06-29

44_18_zał_1-2_2018-06-29

44_18_zał_7_projekt_umowy_2018-06-29

 

44_18_pyt_i_odp_2018-07-05

 

44_2018 zbiorcze zestawienie ofert 2018-07-17

 

44_18_UNIEWAŻNIENIE_postępowania_zad_1_i_2_2018-07-20

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :