Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Góra w sezonie 2018/2019. Drukuj
z dnia: 2018-04-20
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie działania Oddziału Drogowego Góra w sezonie 2018/2019. CPV 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.43.2018
Termin składania ofert 2018-06-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

43_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-04-20

43_18_SIWZ_2018-04-20

43_18_opis_z_załącznikami_2018-04-20

43_18_STWiOR_2018-04-20

43_18_JEDZ_2018-04-20

43_18_wersja_edyt_zał_2018-04-20

 

 

43_18_zmiana_SIWZ_2018-05-29

43_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-05-29

43_18_SIWZ_2018-05-29

43_18_wersja_edyt_zał_2018-05-29

 

 

43_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-06-28

 

43_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-07-25