DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Budowa obwodnicy m. Borek Strzeliński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 – koncepcja. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-28
Nazwa zadania Budowa obwodnicy m. Borek Strzeliński w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 – koncepcja. CPV 71.32.20.00-1.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.28.2018
Termin składania ofert 2018-04-06 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

28_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-28

28_18_SIWZ_2018-03-28

28_18_OPZ_z_zał_2018-03-28

28_18_wersja_edyt_zał_2018-03-28

 

 

28_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-04-06

 

28_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-04-24

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :