Wycinka samosiejek krzewów z pasa drogowego dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9. Drukuj
z dnia: 2018-03-21
Nazwa zadania Wycinka samosiejek krzewów z pasa drogowego dróg wojewódzkich z podziałem na zadania. CPV 77342000-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.20.2018
Termin składania ofert 2018-04-05 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

20_2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2018-03-21

20_2018 SIWZ 2018-03-21

20_2018 załączniki do SIWZ_2018-03-21

 

20_2017 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 2018-04-05

 

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_2 2018-04-20

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_1 2018-04-25

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_3 2018-04-25

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_4 2018-04-25

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_5 2018-04-25

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_6 2018-04-25

20_2017 INFO_O WYBORZE_ZAD_7 2018-04-25

 

20_2017 INFO_O PONOWNYM WYBORZE_ZAD_4 2018-04-26