DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 1. Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, 2. Budowa kładki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 339 km 28+726 w m. Wołów, z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-03-07
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania:
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.153.2017
Termin składania ofert 2018-03-26 11:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 233, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

  153_2017_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-07

153_2017_SIWZ_2018-03-07

153_2017_Opis_most_2018-03-07

153_2017_Opis_kładka_2018-03-07

153_2017_wersja_edyt_zał_2018-03-07

  

153_2017-pyt-1-2-i-odp-zmiana-siwz-14-03-2018

153_2017-ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-14-03-2018

153_2017-siwz-zmiana-14-03-2018

  

153_2017_pismo_zmiana_siwz_20_03_2018

153_2017_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_20-03-2018

   153_2017_siwz_po_zmianie_z_dnia_20_03_2018-ujednolicona

   153_2017_siwz_po_zmianie_z_dnia_20_03_2018-edytowalna

  

153_2017_pismo_zmiana_siwz_22_03_2018

153_2017_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-22-03-2018

   

  2720_153_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-26-03-2018

   

153_2017 info_o_wyborze-www

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :