DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2018-03-05
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73.11.00.00-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.11.2018
Termin składania ofert 2018-03-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

11_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-03-05

11_18_SIWZ_2018-03-05

11_18_opis_przedmiotu_zamówienia_2018-03-05

11_18_zestawienie_cenowe_2018-03-05

11_18_wersja_edyt_zał_2018-03-05

 

 

11_18_zmiana_SIWZ_2018-03-13

11_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-03-13

11_18_opis_przedmiotu_zamówienia_2018-03-13

 

 

11_18_zmiana_SIWZ_2018-03-19

11_18_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2018-03-19

11_18_wzór_umowy_2018-03-19

11_18_zestawienie_cenowe_2018-03-19

11_18_zakres_badań_2018-03-19

 

 

11_18_odp_na_pyt_2018-03-20

 

 

11_18_zbiorcze_zestawienie_ofert_2018-03-23

 

11_18_ogłoszenie_o_wyborze_2018-04-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :