DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Pozimowe sprzątanie chodników i jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wrocław z podziałem na 3 zadania Drukuj Email
z dnia: 2018-02-28
Nazwa zadania Pozimowe sprzątanie chodników i jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wrocław z podziałem na 3 zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2018
Termin składania ofert 2018-03-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

17_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-02-28

17_18_SIWZ_2018-02-28

17_18_Opis_przedmiotu_zamówienia_2018-02-28

17_18_Specyfikacje_2018-02-28

17_18_wersja_edyt_zał_2018-02-28

 

 

17_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-03-08

 

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_3_2018-03-21

 

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2018-03-29

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2018-03-29

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :