Pozimowe sprzątanie chodników i jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wrocław z podziałem na 3 zadania Drukuj
z dnia: 2018-02-28
Nazwa zadania Pozimowe sprzątanie chodników i jezdni dróg wojewódzkich na terenie działania Służby Utrzymaniowej Wrocław z podziałem na 3 zadania.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.17.2018
Termin składania ofert 2018-03-08 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

17_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-02-28

17_18_SIWZ_2018-02-28

17_18_Opis_przedmiotu_zamówienia_2018-02-28

17_18_Specyfikacje_2018-02-28

17_18_wersja_edyt_zał_2018-02-28

 

 

17_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-03-08

 

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_3_2018-03-21

 

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2018-03-29

 

17_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2018-03-29