DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi, ubezpieczenie pojazdów DSDiK oraz ubezpieczenie infrastruktury drogowej z podziałem na zadania. Drukuj Email
z dnia: 2018-02-27
Nazwa zadania Ubezpieczenie mienia DSDiK wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami wojewódzkimi, ubezpieczenie pojazdów DSDiK oraz ubezpieczenie infrastruktury drogowej z podziałem na zadania. CPV 66.51.60.00-0.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.1.2018
Termin składania ofert 2018-05-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

1_18_ogłoszenie_o_zamówieniu_2018-02-27

1_18_SIWZ_2018-02-27

1_18_załącznik_7-14_2018-02-27

1_18_wersja_edyt_zał_1-5_2018-02-27

 

 

1_18_odp_na_pyt_2018-03-16

1_18_wersja_edyt_SIWZ_2018-03-16

1_18_załącznik_7_wykaz_pojazdów_2018-03-16

 

 

1_18_odp_na_pyt_2018-04-11

1_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-04-11

1_18_SIWZ_2018-04-11

1_18_zal_13_wykaz_szkodowości_2018-04-11

1_18_inwestycje_DSDiK_2018-04-11

1_18_obiekty_mostowe_2018-04-11

 

1_18_wersja_edyt_siwz_2018-04-11

 

 

1_18_zmiana_SIWZ_2018-04-17

1_18_sprostowanie_ogłoszenia_2018-04-17

 

JEDZ

 

 

1_18 zbiorcze zestawienie ofert 2018-05-07

 

 

1_18_unieważnienie_postępowania_zad_3_2018-05-07

 

 

1_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_1_2018-06-04

 

1_18_ogłoszenie_o_wyborze_zad_2_2018-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
do dnia 14.02.2019r - Getin Bank nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :