Usługa wycinki drzew z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6 Drukuj
z dnia: 2018-02-07
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 5 zadań. CPV 77211400-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.8.2018
Termin składania ofert 2018-02-15 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

8-18 ogloszenie o zamowieniu

8-18 siwz

8-18 siwz

wykazdrzew

  zbiorcze zestawienie ofert

 

8-18 ogloszenie o wyborze zad 31 i 4

 

8-18 ogloszenie o wyborze zad 1 i 2

 

 

8-18 ogloszenie o wyborze zad 32