Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 90630000-2. Drukuj
z dnia: 2018-01-17
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich z podziałem na 3 zadania. CPV 90630000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.3.2018
Termin składania ofert 2018-01-26 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

3_2018 ogloszenie o zamowieniu 17_01_2018

3_2018 siwz 17_01_2018

3_2018 opis przedmiotu zamowienia 17_01_2018

3_2018 siwz wersja edytowalna 17_01_2018

3_2018 stwior 17_01_2018

3_2018 kosztorysy ofertowe 17_01_2018

 

 

 

3_2018 zmiana siwz 19_01_2018

3_2018 kosztorysy ofertowe 19_01_2018

 

 

 

3_2018 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 23_01_2018

3_2018 ogloszenie o zmianie ogloszenia 23_01_2018

 

 

3_2018 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 26_01_2018

 

 

 

3_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1 - 07_02_2018

3_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 3 - 07_02_2018

3_2018 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 2 - 07_02_2018