Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138 Drukuj
z dnia: 2017-12-20
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29,844 do km 43,138. CPV 50225000-8.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.149.2017
Termin składania ofert 2017-12-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

149_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-20

149_17_SIWZ_2017-12-20

149_17_OPZ_2017-12-20

149_17_wersja_edyt_zał_2017-12-20

 

 

149_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-12-28

 

149_17_ogłoszenie_o_wyborze_2018-01-03