DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903 Drukuj Email
z dnia: 2017-12-19
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja infrastruktury kolejowej linii nr 326 na odcinku Wrocław Psie Pole - Trzebnica od km 1,260 do km 19,903. CPV 50225000-8
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.148.2017
Termin składania ofert 2017-12-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

148_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-12-19

148_17_SIWZ_2017-12-19

148_17_OPZ_2017-12-19

148_17_wersja_edytowalna_zał_2017-12-19

 

 

148_10_zmiana_SIWZ_2017-12-20

148_17_zal_1_2017-12-20

 

 

148_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-12-28

 

 

148_17_ogłoszenie_o_wyborze_2018-01-03

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :