DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania w latach 2018-2019. CPV 90610000-6 Drukuj Email
z dnia: 2017-12-01
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie DSDiK we Wrocławiu z podziałem na 3 zadania w latach 2018-2019. CPV 90610000-6
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.114.2017
Termin składania ofert 2018-01-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 3917233, -110; 71 3917166
Załączniki

  2720-114-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-114-2017-siwz

 

  2720-114-2017-pytania-1-3-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-114-2017-zmiana-ogloszenia

2720-114-2017-wykaz-jezdni-do-zamiatania

2720-114-2017-kosztorys-ofertowy

  

2720-114-2017-zbiorcze-zestawienie ofert-2018-01-26

  2720_114_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-korekta

 

  

 

114_2017-ogloszenie-o-wyborze-www

 

 

 

114_2017_ogloszenie-o-wyborze-ii-zadanie-2-www

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :