DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. CPV 90.62.00.00-9. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-30
Nazwa zadania Odśnieżanie zmechanizowanym sprzętem odśnieżnym linii kolejowej nr 311 na odcinku Szklarska Poręba Górna – Granica Państwa od km 29.844 do km 43.138. CPV 90.62.00.00-9.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.140.2017
Termin składania ofert 2017-12-12 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-155, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

140_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  2017-11-30

140_17 SIWZ  2017-11-30

140_17 załączniki do SIWZ  2017-11-30

 

 

140_17_zmiana_SIWZ_2017-12-04

140_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-12-04

140_17_OPZ_2017-12-04

 

 

140_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-12-12

 

 

140_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-12-19

 

 

 

 

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :