Prace projektowe dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Żeleźniki. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-11-21
Nazwa zadania Prace projektowe dla inwestycji pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w miejscowości Żeleźniki. CPV 71320000-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.142.2017
Termin składania ofert 2017-12-07 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

142_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-11-21

142_2017  SIWZ  2017-11-21

142_2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2017-11-21

Inwentaryzacja dendrologiczna

142_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-21

 

142_2017 OGLOSZENIE O ZMIANIE 2017-11-27

142_2017 ZMIANA SIWZ 2017-11-27

142_2017 SIWZ 2017-11-27

142_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-27

 

142_2017 OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2017-11-30

142_2017 odp. na pyt. nr 1-10_2017-11-30

mapa -mat. poglądowy

142_2017 SIWZ 2017-11-30

 

142_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-30

 

142_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-12-07

 

142_2017 info_o wyborze - 2017-12-21