Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2018-2019 z podziałem na zadania. CPV 90630000-2. Drukuj
z dnia: 2017-11-21
Nazwa zadania Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2018-2019 z podziałem na zadania. CPV 90630000-2.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.136.2017
Termin składania ofert 2018-01-08 12:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

136_2017 ogloszenie o zamowieniu 21_11_2017

136_2017 siwz 21_11_2017

136_2017 opz 21_11_2017

136_2017 siwz wersja edytowalna 21_11_2017

136_2017 stwior 21_11_2017

136_2017 kosztorys ofertowy 21_11_2017

136_2017 jedz 21_11_2017

 

 

136_2017 siwz wersja edytowalna - zmiana 13_12_2017

136_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 13_12_2017

136_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 13_12_2017

136_2017 siwz wersja edytowalna - zmiana 13_12_2017

136_2017 jedz 13_12_2017

136_2017 zalaczniki do siwz 13_12_2017

 

 

 

 

 

136_2017 odpowiedzi na pytania i zmiana siwz 21_12_2017

 

136_2017 sprostowanie ogloszenia o zamowieniu 21_12_2017

136_2017 zalacznik nr 4 zadanie nr 7 - od cieszyce olawa 21_12_2017

 

 

 

136_2017 sprostowanie 21_12_2017

 

 

136_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 08_01_2018

 

 

 

136_2017 uniewaznienie postepowania zadanie nr 7 cieszyce olawa 12_01_2018

136_2017 uniewaznienie postepowania zadanie nr 8 cieszyce katy 12_01_2018

136_2017 uniewaznienie postepowania zadanie nr 9 gora 12_01_2018

 

 

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 2 - 18_01_2018

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 4 - 24_01_2018

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 5 - 25_01_2018

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 6 - 25_01_2018

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 1 - 29_01_2018

136_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad 3 - 06_02_2018