Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i 324 w m. Góra. CPV 71322000-1 Drukuj
z dnia: 2017-11-17
Nazwa zadania Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i 324 w m. Góra. CPV 71322000-1
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.134.2017
Termin składania ofert 2017-11-28 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

134-17 ogloszenie o zamowieniu

134-17 siwz

opz - skrzyowanie gra - 1

istotne informacje do przetargu

134-17 siwz 17-11-2017

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

 

134-17 ogloszenie o wyborze