Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 71320000-7. Drukuj
z dnia: 2017-11-15
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa mostu
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2017
Termin składania ofert 2017-11-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -110; 71 39 17 166
Załączniki

 

2720_108_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720_108_2017 siwz

2720_108_2017 siwz

2720_108_2017-pfu-jedlina-projekt

 

2720_108_2017-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

108_2017 info_o_wyborze-www