DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój. CPV 71320000-7. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-15
Nazwa zadania Dokumentacja projektowa dla zadania przebudowa mostu
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.108.2017
Termin składania ofert 2017-11-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -110; 71 39 17 166
Załączniki

 

2720_108_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720_108_2017 siwz

2720_108_2017 siwz

2720_108_2017-pfu-jedlina-projekt

 

2720_108_2017-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

108_2017 info_o_wyborze-www

 

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :