DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 375 km 14+110 w m. Struga. Drukuj Email
z dnia: 2017-11-10
Nazwa zadania PFU dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 375 km 14+110 w m. Struga. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.117.2017
Termin składania ofert 2017-11-23 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

117_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-11-10

117_17_SIWZ_2017-11-10

117_17_OPZ_2017-11-10

117_17_ekspertyza_2017-11-10

117_17_wersja_edyt_zał_2017-11-10

 

 

117_17_pyt_i_odp_1-4_2017-11-20

117_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-11-20

 

 

117_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-11-23

 

117_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-12-15

 

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :