DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Cięcia pielęgnacyjne żywopłotu na odcinku Stanowice – Świdnica DW 382 na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 77342000-9 Drukuj Email
z dnia: 2017-11-10
Nazwa zadania Cięcia pielęgnacyjne żywopłotu na odcinku Stanowice – Świdnica DW 382 na terenie Służby Utrzymaniowej Wałbrzych. CPV 77342000-9
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI2720.138.2017
Termin składania ofert 2017-11-20 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieogranicznony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax te. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki


138_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-11-10

138_2017 SIWZ 2017-11-10

138_2017 SST

138_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-10

 

138_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-11-20

 

 

2720-138-2017-informacja-o-wyborze

 

138_2017 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA_2017-12-01

 

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :