DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-11-07
Nazwa zadania Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa mostu w ciągu DW 358 w km 3+716 w miejscowości Platerówka. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.118.2017
Termin składania ofert 2017-11-15 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

118_2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2017-11-07

118_2017 SIWZ 2017-11-07

118_2017 Opis przedmiotu zamówienia 2017-11-07

118_2017 załączniki do SIWZ 2017-11-07

 

118_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-11-15

 

118_2017 info_o wyborze - 2017-12-14

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :