DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z ich późniejszą pielęgnacją. CPV 77211600-8 Drukuj Email
z dnia: 2017-10-20
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z ich późniejszą pielęgnacją.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.121.2017
Termin składania ofert 2017-10-30 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

121-17 ogloszenie o zamowieniu

121-17 siwz

opz nasadzenia 4 zadania

121-2017 kosztorys ofertowy nasadzenia 4 zadania pielegnacja

wykaz drzew do nasadzenia z podzialem na 4 zadania

zestawienie drzew do nasadzen z podzialem na 4 zadania

121-2017-siwz

  121-17 odpowiedz na pytanie 1

   zbiorcze zestawienie ofert

 

121-17 uniewaznienie postepowania - zadanie nr 4

 

 

121-17 ogloszenie o wyborze zad 1 i 3 uniewaznienie zad 2

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :