DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowego na drogach Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Drukuj Email
z dnia: 2017-10-10
Nazwa zadania Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowego na drogach Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73.11.00.00-6, 73.11.10.00-3.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.109.2017
Termin składania ofert 2017-10-20 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

109_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-10-10

109_17_SIWZ_2017-10-10

109_17 OPZ 2017-10-10

109_17_zestawienie_cenowe_2017-10-10

109_17_wersja_edyt_zał_2017-10-10

 

 

109_17_pyt_i_odp_2017-10-17

109_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-10-17

 

 

109_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-20

 

109_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-10-25

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :