DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu. CPV 90919000-2, 90610000-6, 77314100-5, 50800000-3. Drukuj Email
z dnia: 2017-10-09
Nazwa zadania Usługi sprzątania pomieszczeń oraz usługi dodatkowe polegające na sprzątaniu placu i chodnika na obiektach DSDiK we Wrocławiu.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.101.2017
Termin składania ofert 2017-10-19 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720_101_2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720_101_2017-siwz

101_2017-siwz-edytowalna-www

101_2017_opz-www

2720_101_2017-mapa-nr-1-www

2720_101_2017-mapa-nr-2-www

2720_101_2017-mapa-nr-3-www

 

 

2720-101-2017-pytanie-1-i-zmiana-siwz

2720-101-2017-zmiana-ogloszenia

 

 

  2720-101-2017-zbiorcze zestawienie ofert

 

 

101_2017 info_o wyborze 2017-10-27-www

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :