DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca. CPV 71320000-7 Drukuj Email
z dnia: 2017-09-26
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 w km 15+361 nad rzeką Jedlica w miejscowości Kostrzyca. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.98.2017
Termin składania ofert 2017-10-09 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Ireneusz Grędziak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39-17-248, 71 39-17-166, fax 71 39-17-110
Załączniki

 

98_2017 ogloszenie o zamowieniu 26_09_2017

98_2017 siwz 26_09_2017

98_2017 opz 26_09_2017

98_2017 siwz wersja edytowalna 26_09_2017

  98_2017 zmiana siwz 04_10_2017

   98_2017 otwarcie - zbiorcze zestawienie ofert 09_10_2017

 

 

98_2017 ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 02_11_2017

Zmiana nr rachunków bankowych DSDiK

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu
od dnia 1.04.2016 r.:

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004

Wadia należy kierować na konto:
Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

Ostatnio ogłoszone Przetargi :