DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z ich późniejszą pielęgnacją. CPV 77211600-8 Drukuj Email
z dnia: 2017-09-22
Nazwa zadania Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich wraz z ich późniejszą pielęgnacją.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.100.2017
Termin składania ofert 2017-10-02 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

100_2017-OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

100_2017-siwz

100_2017-siwz-2017-09-22-www

100_2017-wykaz-drzew-do-nasadzenia-z-podzialem-na-4-zadania

100_2017-zestawienie-drzew-do-nasadzen-z-podzialem-na-4zadania

 

100_2017 zmiana siwz_2017-09-25

100_2017 zalacznik nr 1_formularz oferty

100_2017 kosztorys ofertowy nasadzenia 4 zadania pielegnacja

 

100_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-02

 

100_2017 unieważnienie postępowania - zad nr 2_2017-10-02

100_2017 unieważnienie postępowania - zad nr 4_2017-10-02

 

100_2017 unieważnienie postępowania - zad nr 1_2017-10-12

100_2017 unieważnienie postępowania - zad nr 3_2017-10-12

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :