DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg u Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań. CPV 50232200-2. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-22
Nazwa zadania Bieżące utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych i przejść aktywnych w ciągach dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Dolnośląską Służbę Dróg u Kolei we Wrocławiu z podziałem na 8 zadań.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.80.2017
Termin składania ofert 2017-10-11 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Beata Kozioł, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax 71 39 17 233, -166, 71 39 17 110
Załączniki

 

2720-80-2017-ogloszenie-o-zamowieniu

2720-80-2017-siwz

2720-opz-2018-2020

2720-80-2017-sst-buik-2018-2020

2720-80-2017-wykaz sygnnowe-zadania-12-09-2017

2720-80-2017-mapa-sygnalsolar_buik_2018-2020_12-09-2017-model

80_2017-siwz-edytowalna-www

 

  2720-80-2017-pyt-1-7-i-odp-i-zmiana-siwz

2720-80-2017-zmiana-ogloszenia

2720-80-2017-mapa-sygnal-solar_buik_2018-2020

 

2720-80-2017-wykaz-sygnal-solar_buik_2018-2020

2720-80-2017-kalkulacja-ofertowa-29-09-2017-edyt_l

 

  2720-80-2017-pytania-8-11-i-odpowiedzi-zmiana-siwz

2720-80-2017-pytania-8-11-wzor-umowy-po-zmianie

  2720-80-2017-zmiana-ogloszenia-

  

2720_80_2017-zbiorcze-zestawienie-ofert-12-10-2017

 

 

2720_80_2017-zad-6-uniewanienie-www

 

 

2720_80_2017-zad-3-uniewaznienie-www

 

  

  2720_80_17_ogloszenie-o-wyborze-zadanie-nr-8-www

 

2720_80_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zad-nr-7 - www

 

 

 

2720_80_17_ogloszenie-o-wyborze-oferty-zad-nr-4-i-5-www

 

 

 

2720_80_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad-nr-2-www

 

 

 

2720_80_17_ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty -zad-nr-1-www

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :