DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz z przyległym układem drogowym. Drukuj Email
z dnia: 2017-09-18
Nazwa zadania Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 w km 89+497 w m. Sędziszowa wraz z przyległym układem drogowym. CPV 71.32.00.00-7.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.89.2017
Termin składania ofert 2017-09-28 09:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Maja Miksiewicz, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71 39 17 155, 71 39 17 166, fax. 71 39 17 110
Załączniki

 

89_17_ogłoszenie_o_zamówieniu_2017-09-18

89_17_SIWZ_2017-09-18

89_17_opis_przedmiotu_zamówienia_2017-09-18

89_17_wersja_edyt_zał_2017-09-18

 

 

89_17_zmiana_SIWZ_2017-09-25

89_17_ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_2017-09-25

89_17_OPZ_2017-09-25

 

 

89_17 zbiorcze zestawienie ofert 2017-09-28

 

89_17_ogłoszenie_o_wyborze_2017-10-19

 

 

 

 

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :