Usługa wycinki drzew z podziałem na 6 zadań. CPV 77211400-6. Drukuj
z dnia: 2017-08-30
Nazwa zadania Usługa wycinki drzew z podziałem na 6 zadań. CPV 77211400-6.
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.86.2017
Termin składania ofert 2017-09-07 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Grzegorz Kłak, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-171, 71-39-17-166; fax 71-39-17-110
Załączniki

 

86-17 ogloszenie o zamowieniu

86-17 siwz

86-2017 siwz

wykaz drzew do usunicia jesie 2017 dla wykonawcy

 

zbiorcze zestawienie ofert

 

  86-17 ogloszenie o uniewaznieniu zad 3-1 i 3-3

86-17 ogloszenie o wyborze zad 1 2 3-2 4