DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE

Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj Email
z dnia: 2017-08-24
Nazwa zadania Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka. CPV 71320000-7
Rodzaj Usługi
Znak sprawy NI.2720.83.2017
Termin składania ofert 2017-10-06 10:00 Po Terminie
Typ postępowania przetarg nieograniczony
Osoba do kontaktu Magdalena Graczyk-Gęborys, Katarzyna Pietuch
Tel./Fax tel. 71-39-17-172, 71-39-17-166, fax 71-39-17-110
Załączniki

83_2017 ogłoszenie o zamówieniu 2017-08-24

83_2017 SIWZ 2017-08-24

83_2017 OPZ 2017-08-24

83_2017 mapka - obszar objety ocena 2017-08-24

83_2017 przebieg projektu i finansowania 2017-08-24

83_2017 wersja edyt. zał. 2017-08-24

 

83_2017_pyt_i_odp_2017-09-05

 

83_2017 pyt_11 i odp_2017-09-08

83_2017 zmiana ogłoszenia 2017-09-08

 

83_2017 zmiana SIWZ_2017-09-14

83_2017 mapka - zmieniony obszar objęty oceną 2017-09-14

83_2017 zmiana ogłoszenia_2017-09-14

 

83_2017 pyt_i odp_2017-09-29

83_2017 zmiana ogloszenia_2017-09-29

 

 

83_2017 zbiorcze zestawienie ofert 2017-10-06

 

83_2017 info_o wyborze 2017-11-30

 

Rachunki bankowe DSDiK.

W związku ze zmianą numerów rachunków bankowych DSDiK we Wrocławiu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Wadia należy kierować na konto:
Santander Bank nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

Ostatnio ogłoszone Przetargi :